OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla KAMA Sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa KAMA sp. z o.o
 
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa KAMA sp. z o.o.  w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 308 722,71zł (słownie: trzysta osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa i 71/100 złotych).Instytucja Pośrednicząca przyznała KAMA sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej  308 722,71zł (słownie: trzysta osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa i 71/100 złotych), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH.
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 13/100).

© 2024 KAMA. All Rights Reserved.

Wybierz język: